Yabo官网2022年10月份课堂考勤通报
发布时间: 2022-11-01 浏览次数: 21

为严肃课堂纪律,营造良好学风,Yabo官网严格落实课堂考勤制度,现将10月份课堂考勤情况通报如下:

序号

姓名

学号

班级

日期

星期

课程名称

上课地点

类别

1

郭文卓

202125201025

英语1班

10.12

英语写作

w4306

迟到

2

舒子扬

202125201026

英语1班

11.1

毛概

w3204

迟到

3

舒子扬

202125201026

英语1班

11.3

视听

w6304

迟到

4

钟雯

202125201079

英语3班

10.19

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系

W2206

迟到

5

蒋安南

202125201115

英语3班

10.26

英语视听3

W6305

迟到

6

谭欣

202125201112

英语3班

10.26

英语视听3

W6305

迟到

7

徐瑶

202125204022

俄语班

10.19

基础俄语

W3507

迟到

8

石诗熠

201925202028

20级日语1班

10.10

日语泛读

W5206

旷课

9

徐思琪

201925202027

20级日语1班

10.21

日语泛读

W4104

请假

10

王海宇

201925502122

20级日语1班

10.21

日语泛读

W4104

请假

11

石诗熠

201925202028

20级日语1班

10.27

日语视听

W6301

请假

12

单子烨

202025202002

20级日语1班

10.17

日语视听

W6301

请假

13

陈朝晗

202026103002

20级英语4班

10.18

高级英语

W4204

请假

14

涂欣怡

202025201152

20级英语4班

10.18

课程案例分析

W2202

请假

15

陈朝晗

202026103002

20级英语4班

10.13

英语口语

W5306

旷课

16

徐梦真

202025201155

20级英语4班

10.20

英语口语

W5306

迟到

17

熊芸芸

202025201143

20级英语4班

10.13

英语口语

W5306

迟到

18

李浩男

202025204004

20级俄语班

10.27

俄罗斯文学选读

W2201

迟到

19

朱茜雅

202025201066

20级英语2班

10.25

高级英语

W5404

迟到

20

卢翌

202025201078

20级英语2班

10.26

口语课

W4402

迟到

                                                                                                                                                                                                                                外国语Yabo官网

2022年11月1日